Produkt

I likhet med vår samarbeidspartner Kongsberg Maritime opererer I P Huse med to produktområder;
S&S - Supply & Service er i hovedsak  knyttet opp mot ankerhåndtering og supply
E&P - Exploration & Production er i hovedsak knyttet opp til leting og utvinning av olje/gass.

Brukernavn: 
Passord: