Verdensledende mennesker

Gjennom årene har I.P. Huse bygget opp en betydelig kompetanse innen sitt produksjonsområde. Solide produkter utført av erfarne konstruktører, faglærte maskinarbeidere, industrimekanikere, sertifiserte sveisere og platearbeidere med betryggende kvalitetsopplegg i ryggen, har vært og er en del av bedriftens produksjonsfilosofi.

I menyvalget Lærlinger ved I.P. Huse finner du en presentasjon av de fagbrevene det er mulig å ta på bedriften. Les også om I.P. Huse sin stipendordning for lærlinger. Ordningen er spesielt myntet på deg som står foran et yrkes-/skolevalg. Presentasjonen inneholder litt generell informasjon om yrkene, og litt om personlige forutsetninger.
 
Hos I.P. Huse er det et mangfold av yrker og mennesker. Aldersspennet går fra 18 til over 70 år.
Det alle yrkene har til felles er at de krever tilpasningsdyktighet og entusiasme for å holde seg på topp i en industri i stadig utvikling. 

Brukernavn: 
Passord: