Om I.P. Huse

I.P. Huse er lokalisert på Harøya i Sandøy kommune, på kysten mellom Molde og Ålesund. Bedriften har ca. 120 ansatte. Vi er verdensledende innen konstruksjon og produksjon av vinsjer til ankerhåndteringsfartøy.

 
Videre produserer vi vinsjer til spesialfartøy og flytende oljeinstallasjoner. Våre vinsjeanlegg har en trekk-kraft på over 600 tonn. Våre kunder er oljeselskaper, rederier og skipsverft.
Vi foretar fortløpende oppgradering av anlegg og maskiner.
 
All markedsføring, salg og service blir gjennomført i samarbeid med Kongsberg Maritime.

Brukernavn: 
Passord: